Papuk
 
Encyklopedia PWN
Papuk,
zrębowy masyw górski we wschodniej Chorwacji (Slawonia), pomiędzy dolinami Drawy na północy i Sawy na południu;
wysokość do 953 m; długość ok. 100 km, szerokość do 30 km, przebieg równoleżnikowy; zbudowany z granitów, gnejsów, łupków krystalicznych i skał osadowych (głównie wapienie); rzeźba średniogórska i niskogórska, występują zrównane wierzchowiny i stosunkowo strome stoki; na zachodzie masyw rozszerza się i przechodzi w oddzielone od siebie głębokim obniżeniem masywy Lisiny i Ravnej Gory; zalesiony i słabo zaludniony; na południu uzdrowisko Velika.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia