Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
 
Encyklopedia PWN
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego,
urząd działający w Polsce w okresie międzywojennym, utworzony 1927 z inicjatywy J. Piłsudskiego;
koordynował działalność urzędów państw. i organizacji społ. w zakresie podnoszenia kultury fiz. w społeczeństwie oraz przysposobienia wojsk.; podlegał Ministerstwu Spraw Wojsk.; współpracował z Ministerstwem Spraw Wewn. i Ministerstwem Wyznań Rel. i Oświecenia Publicznego; pracami Urzędu kierowali: pułkownik W. Kiliński, pułkownik J. Ulrych, gen. K. Sawicki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia