Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego
 
Encyklopedia PWN
Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW),
rolniczy instytut nauk.-badawczy w Puławach, działający 1918–51;
zał. w miejsce szkoły wyższej, Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa; miał 9 wydziałów, niektóre w oddziałach PINGW (np. w Bydgoszczy), w Warszawie istniał Wydział Ekonomiki Rolnej Drobnych Gospodarstw Wiejskich, który po II wojnie świat. dał początek Inst. Ekonomiki Rolnej; gł. organem nauk. Instytutu był „Pamiętnik Puławski”; PINGW prowadził wszechstronną działalność badawczą, popularyzatorską i wydawniczą; po jego rozwiązaniu utworzono kilka samodzielnych instytutów roln., m.in.: Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Inst. Weterynarii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia