Państwowe Muzeum Archeologiczne
 
Encyklopedia PWN
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (PMA),
muzeum powołane 1928 na mocy rozporządzenia prezydenta RP, z zadaniami konserwatorstwa archeol. (do 1951), badawczymi i popularyzatorskimi na terenie Polski;
powstało ze zbiorów Państw. Grona Konserwatorów Zabytków Przedhist., od 1958 w dawnym Arsenale; zbiory obejmują pol. i słow. zabytki archeol. sztuki i kultury materialnej; działy: epoka kam., epoka brązu, epoka żelaza, wczesne średniowiecze i czasy późniejsze, archeologia powszechna, inwentaryzacja zabytków, dokumentacja, dział oświat.-metodyczny; oddziały: Biskupin, Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego, Rybno; wydawnictwa seryjne: «Wiadomości Archeologiczne», «Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne».
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia