Państwowa Rada Ochrony Przyrody
 
Encyklopedia PWN
Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP),
w Polsce organ władz państw., opiniodawczy i doradczy w sprawach ochrony przyrody, działający przy ministrze ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa;
utworzony 1919 pod nazwą Tymczasowa Państw. Komisja Ochrony Przyrody, obecna nazwa od 1926; działa na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 1991, znowelizowanej 2000; 30 czł. PROP, na 3-letnią kadencję, powołuje min. środowiska; do zadań PROP należy m.in.: ocena stanu przyrody, zajmowanie stanowiska w sprawach jej ochrony, opiniowanie aktów prawnych i prac nauk. w tej dziedzinie oraz obsada stanowisk dyrektorów parków nar., popularyzacja problematyki; PROP wydaje dwumies. „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia