Pałuki
 
Encyklopedia PWN
Pałuki,
region hist. i etnogr. w północnej części Wielkopolski, między Wełną a Notecią;
należą do najstarszych pol. terenów osadniczych, o czym świadczą liczne wykopaliska z okresu kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza (Biskupin); nazwa Pałuki wzmiankowana w XIV w. przez Janka z Czarnkowa, w XVI w. przez Marcina Kromera i in.; od nazwy krainy wziął miano średniow. ród rycerski Pałuków; kultura ludowa Pałuk wyróżniała się drewnianym budownictwem podcieniowym, meblarstwem, sakralną rzeźbą w kapliczkach, strojem z bogatym haftem na tiulu, odrębnymi pieśniami i tańcami; kulturę i sztukę ludową Pałuk, dawną i współcz., prezentują zbiory Pałuckiej Izby Regionalnej w Kcyni, działa też ośr. hafciarski i rzeźbiarski oraz regionalny zespół folklorystyczny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia