Palczowski Paweł
 
Encyklopedia PWN
Palczowski Paweł, data ur. nieznana, zm. po 1609,
pisarz polit., podróżnik po Europie;
kształcił się m.in. we Frankfurcie n. Odrą i w Padwie; początkowo kalwin, ok. 1600 przyjął katolicyzm; 1606 uczestnik poselstwa do Dymitra Samozwańca I, 1606–08 więziony przez przeciwników Dymitra; autor broszur nawołujących do zdobycia państwa moskiewskiego, m.in. Kolęda moskiewska (1609), gdzie wskazywał na słabość militarną Rosji, a więc łatwość zdobyczy, którą stosunkowo niewielkim wysiłkiem można przekształcić w bogatą kolonię, zagospodarowaną przez rzesze szlachty.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia