Palau. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Palau. Ustrój polityczny.
Niepodległa republika w ramach porozumienia o swobodnym stowarzyszeniu z USA (w ich gestii polityka obronna i zagraniczna); głową państwa i szefem rządu jest prezydent, z wyborów powszechnych, o 4-letniej kadencji. Władzę ustawodawczą sprawuje 2-izbowy Kongres Narodowy (14-osobowa Izba Delegatów i 9-osobowy Senat), z wyborów powszechnych. Władza wykonawcza należy do rządu powoływanego przez prezydenta. Brak partii politycznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia