Paisij Chilendarski
 
Encyklopedia PWN
Paisij Chilendarski, święty prawosł., ur. ok. 1722, Bansko(?), zm. 1773(?), Asenowgrad(?),
bułgarski historiograf, mnich;
jeden z czołowych przedstawicieli wczesnego odrodzenia nar. w Bułgarii; mnich w monasterach: Chilendarskim, a następnie Zografskim na górze Athos; w swym niezwykle popularnym dziele, napisanym ok. 1762, Słowianobułgarska historia (1844, wyd. pol. 1981), które wyrosło z tradycji średniow. kronik, był wyrazicielem ideologii nar.; przypomniawszy bogatą przeszłość Bułgarów, Paisij Chilendarski upominał się o odrodzenie duchowe narodu, domagał się też praw dla języka i kultury bułgarskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia