PIXE metoda
 
Encyklopedia PWN
PIXE metoda
[ang. Particle (Proton) Induced X-ray Emission ‘emisja promieniowania rentgenowskiego wywołana przez cząstki (protony)’],
metoda badawcza polegająca na analizie widma promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez materiał bombardowany wiązką cząstek naładowanych z akceleratora;
umożliwia wykrywanie śladowych ilości pierwiastków np. w tkankach org.; stosowana m.in. w badaniach autentyczności dzieł sztuki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia