PERT
 
Encyklopedia PWN
PERT, ang. Program Evaluation and Review Technique,
ekon. metoda oceny i kontroli, stosowana do planowania złożonych projektów, wykonywanych przez wiele podmiotów; realizacja tych projektów z reguły wymaga stosowania licznych działań, wzajemnie między sobą powiązanych;
za pomocą PERT szacuje się prawdopodobieństwo wykonania projektu w zaplanowanym czasie i ocenia, czy np. w przypadku zagrożenia terminu jego wykonania opłaca się ponieść wyższe koszty, aby go dotrzymać; metodę tę stosuje się m.in.: w planowaniu, konstruowaniu budżetu, wprowadzaniu systemu komputerowego w instytucjach czy projektowaniu remontów kapitalnych; podstawą PERT jest graficzne przedstawienie za pomocą siatki ciągu czynności składających się na realizację określonego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowanie tzw. ścieżki krytycznej (najdłuższej ścieżki, która prowadzi do realizacji projektu), a następnie udoskonalenie siatki, czyli wskazanie czynności, które mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji projektu; ostatnim etapem wdrażania PERT jest użycie opracowanej siatki do kontroli realizacji projektu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia