Ostrowska Ewa
 
Encyklopedia PWN
Ostrowska Ewa, z domu Mróz, ur. 5 V 1907, Kolbuszowa, zm. 16 XI 1977, Kraków,
językoznawca i historyk literatury polskiej;
od 1948 związana z Uniwersytetem Jagiellońskim (od 1966 profesor); studia nad historią pol. formacji słowotwórczych i dialektami hist. oraz poezją średniow. (O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych 1967), utworami J. Kochanowskiego i M. Reja, także poezją współcz. (rozbiory analityczne w  „Języku Polskim”); Z dziejów języka polskiego i jego piękna (1978).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia