Ostroróg Jan
 
Encyklopedia PWN
Ostroróg Jan, ur. ok. 1435, Ostroróg, zm. przed 25 VIII 1501, Grodzisk (Wielkopolski),
syn Stanisława, wojewoda poznański, pisarz polityczny;
kasztelan poznański 1474–1500, starosta generalny Wielkopolski 1493–98, wojewoda poznański od 1500; poseł do Rzymu 1464, 1466–67, m.in. w sprawach krzyżackich; autor traktatu Monumentum pro... Reipublicae ordinatione (2. poł. XV w., znany z późniejszych odpisów, fragmenty wyd. 1809, całość 1831), zawierającego projekt reformy ustroju państw. i społ. Polski, z postulatami m.in. niezależności od papiestwa, wzmocnienia władzy król., która opierałaby się na średniej szlachcie, ujednolicenia prawa, reorganizacji wojska (udział chłopów i mieszczan w pospolitym ruszeniu); traktat stanowił szczytowe dzieło pol. myśli polit. i prawniczej średniowiecza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia