Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
 
Encyklopedia PWN
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika,
towarzystwo naukowe ogólne, założone w 1986 r., z siedzibą w Ostrołęce;
prowadzi działalność naukowo-badawczą związaną regionem kurpiowskim, zajmuje się organizacją życia naukowego w Ostrołęce i regionie oraz popularyzacją nauki; liczy ok. 258 członków (2018); wydaje „Zeszyty Naukowe OTN”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia