„Orzeł Biały”
 
Encyklopedia PWN
„Orzeł Biały”,
czasopismo społ.-polit. wyd. 1941–2001od Buzułyku do Londynu;
sprawy wojsk., polit. (przegląd wydarzeń, wieści z kraju, problematyka ziem wschodnich RP), kult. (np. wiersze tzw. poetów karpackich); w redakcji m.in.: S. Strumph-Wojtkiewicz, R. Hauser, J. Poniatowski, R. Piestrzyński, G. Herling-Grudziński, W. Moszyński (1994–2001).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia