Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej
 
Encyklopedia PWN
Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej, ang. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW),
organizacja międzynarodowa;
sprawuje nadzór jako organ wykonawczy nad respektowaniem obowiązującej od 1997 konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC), siedziba w Hadze; w 2014 do OPCW należało 190 państw, w tym Polska; 2013 Pokojowa Nagroda Nobla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia