Oracki Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Oracki Tadeusz, ur. 23 XII 1930, Warszawa,
historyk literatury;
od 1988 profesor Uniw. Gdańskiego; prace o literaturze lud. i piśmiennictwie regionalnym ziem północnych; antologia Poezja ludowa Warmii i Mazur (1957), Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX w. (wyd. 2 rozszerzone 1983), Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej (t. 1–2 1984–88), szkice Rozmówiłbym kamień (1976).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia