Opoczyńskie, Wzgórza
 
Encyklopedia PWN
Opoczyńskie, Wzgórza,
północno-wschodnia część Wyż. Przedborskiej, między doliną Pilicy na zachodzie i Wyż. Kielecką na wschodzie;
zbud. gł. ze skał jurajskich, tworzących 2 antykliny, rozdzielone synkliną kredową; na powierzchni materiał morenowy zlodowacenia środkowopol.; wysokość do 268 m; w wapieniach jurajskich rozwinięte procesy krasowe; k. Tomaszowa Mazowieckiego obfite źródła krasowe (Niebieskie Źródła); W.O. przecinają prawe dopływy Pilicy: Czarna Konecka, Drzewiczka; lasy na obrzeżach regionu; rolnictwo; lokalnie eksploatacja wapieni i piaskowców; gł. m.: Opoczno, Końskie.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia