Ohio
 
Encyklopedia PWN
Ohio
[ouhạıou] Wymowa,
stan w północno-wschodniej części USA, na wschodzie regionu Midwest, między jez. Erie a górnym odcinkiem rzeki Ohio;
pow. 106,8 tys. km2; 11,7 mln mieszk. (2018, w tym 11% ludności murzyńskiej; prawie 3/4 ludności żyje w miastach; gł. m.: Cleveland, Columbus (stol.), Cincinnati, Toledo, Akron, Dayton; w części wschodniej i środkowej wyżynna i pagórkowata (Campbell Hill, 472 m), na zachodzie nizinna (Niz. Centralna); klimat umiarkowany ciepły na północny, na południowych krańcach podzwrotnikowy, kontynent.; średnia temp. w styczniu od –3°C na północy do 1°C na południu, w lipcu odpowiednio od 22°C do 24–25°C; roczna suma opadów od ok. 800 mm na północy do ok. 1000 mm na południowym wschodzie; gł. rzeka Ohio (graniczna); lasy liściaste, na południu wielogatunkowe, na północy i zachodzie uboższe, gł. bukowo-klonowe. Jeden z najlepiej rozwiniętych gospodarczo stanów USA; wydobycie węgla kam., ropy naftowej, gazu ziemnego, soli kam., wapieni; elektrownie cieplne i jądr.; hutnictwo żelaza, przemysł maszyn., środków transportu (lotn., samochodowy), metal., gumowy (Akron), spoż., chem., porcelanowy; na zachodzie (rejon roln. Corn Belt) intensywna uprawa kukurydzy, soi, pszenicy, roślin pastewnych, drzew owocowych, na wschodzie — ziemniaków, owsa, warzyw; hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec; gęsta sieć drogowa i kol.; żegluga śródlądowa (Droga Wodna Św. Wawrzyńca, rz. Ohio).
Historia. Teren zajęty w 2. poł. XVII w. przez Francuzów, do 1763 w obrębie fr. kolonii Luizjana, 1763–83 w posiadaniu Wielkiej Brytanii, 1783 włączony do USA; wszedł w skład utworzonego 1787 Terytorium Północno-Zachodniego; 1788 zał. pierwsza stała osada; po okresie walk z Indianami w końcu XVIII w. ich ziemie zostały zakupione przez władze federalne na mocy traktatu w Greenville (1795); od 1799 odrębne terytorium Ohio, 1803 przyjęte do Unii jako stan; rejon walk podczas wojny 1812; po wojnie intensywny rozwój (industrializacja i urbanizacja), nasilony w 2. poł. XIX w. po wojnie secesyjnej (1861–65); na przeł. XIX/XX w. napływ licznych imigrantów z Europy (m.in. Polaków).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia