Ogiński Michał Kleofas
 
Encyklopedia PWN
Ogiński Michał Kleofas, książę, ur. 7 X 1765, Guzów k. Żyrardowa, zm. 15 X 1833, Florencja,
syn Andrzeja Ignacego, podskarbi wielki litew., kompozytor, działacz emigracyjny.
1793 podskarbi w. litew.; 1794 we władzach powstańczych na Litwie; także senator i doradca w rządzie cara Aleksandra I Romanowa; 1823 osiadł we Florencji; popularne polonezy (ok. 20, m.in. Pożegnanie ojczyzny), walce i mazurki na fortepian, opera, pieśni powstańcze i rewolucyjne, marsze (Marsz polskich legionów w Lombardii 1797); pamiętniki (t. 1–4 1826–27), Listy o muzyce (1828, wyd. pol. 1956).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia