Oficyna Poetów i Malarzy
 
Encyklopedia PWN
Oficyna Poetów i Malarzy (OPiM),
emigr. wydawnictwo i drukarnia (do 1992 działała pod nazwą Poets’ and Painters’ Press), zał. 1950 przez K. i Cz. Bednarczyków w Wielkiej Brytanii (od 1954 siedziba w Londynie);
publikowała utwory pol. poetów (m.in. z kręgu pisma „Kontynenty”), prozaików, dramaturgów, zarówno emigr., jak i zamieszkałych w kraju, a także obcą literaturę piękną (z 35 krajów) w języku oryginału i tłumaczoną na język pol., eseistykę, prace krytycznolit., hist., wspomnienia, antologie i kwartalnik „Oficyna Poetów”.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia