Oficyna Literacka
 
Encyklopedia PWN
Oficyna Literacka, do 1982 Krakowska Oficyna Studentów (KOS),
wydawnictwo działające od 1978 w Krakowie, do 1989 w drugim obiegu wydawniczym;
swoim profilem obejmuje: literaturę piękną, eseistykę, publicystykę lit., wspomnienia, historię najnowszą, politologię; poza cenzurą w O.L. ukazywała się literatura emigr. i krajowa (seria «Biblioteka Poetów»), przekłady utworów, m.in.: V. Nabokowa, B. Pasternaka, A. Sołżenicyna, G. Orwella, M. Kundery, teksty filoz. (m.in. J.M. Bocheńskiego, L. Kołakowskigo), polit. (m.in. J. Nowaka, A. Besançona), krajowe przedruki periodyków: „Aneksu”, „Zeszytów Literackich”, wybory z paryskiej „Kultury”, „Brulionu”, „Almanachu Humanistycznego”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia