Oddziały Specjalne Batalionów Chłopskich
 
Encyklopedia PWN
Oddziały Specjalne Batalionów Chłopskich (OS BCh),
oddziały bojowe wydzielone 1942 z sił terytorialnych Batalionów Chłopskich;
główne formy działalności: dywersja antyniemiecka (w uzgodnieniu z Kierownictwem Walki Cywilnej), samoobrona, wykonywanie wyroków sądów specjalnych państwa podziemnego; szef Oddziałów w KG BCh: porucznik J. Mara-Meyer; istniało ok. 400 oddziałów, głównie w GG; nie podlegały scaleniu z AK — weszły w skład Ludowej Straży Bezpieczeństwa; 1943–44 część z nich przekształciła się w oddziały partyzanckie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia