Ochab Edward
 
Encyklopedia PWN
Ochab Edward, ur. 16 VIII 1906, Kraków, zm. 1 V 1989, Warszawa,
działacz i polityk komunist., generał;
od 1929 w KPP, wielokrotnie więziony; 1939–44 w ZSRR, 1943–44 zast. dow. ds. polit.-wychowawczych 3. Dyw. Piechoty im. R. Traugutta Pol. Sił Zbrojnych w ZSRR; 1945–46 czł. Sekretariatu KC PPR; 1950–56 i 1959–64 sekr. KC PZPR, 1954–68 czł. Biura Polit. KC, III–X 1956 I sekr. KC; 1957–60 min. rolnictwa; 1949–50 wicemin. obrony nar. i szef Gł. Zarządu Polit. WP; 1964–68 przewodniczącyRady Państwa; od 1944 poseł do KRN, 1947–69 poseł na sejm; 1948–49 przewodniczący CRZZ; w następstwie wydarzeń marcowych 1968 wycofał się z życia politycznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia