Obrębska-Jabłońska Antonina
 
Encyklopedia PWN
Obrębska-Jabłońska Antonina, ur. 12 I 1902, Pszczelna k. Hajsyna (Podole), zm. 19 XI 1994, Warszawa,
językoznawca, polonistka i slawistka;
od 1954 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1945 czł. TNW; liczne prace z historii języka i dialektologii, m.in. Studia nad słowiańskimi przysłówkami (1934); przełożyła na język pol. (z Z. Fedeckim) Słowo o wyprawie Igora (1954); współautorka monografii M. Federowskiego Lud białoruski (t. 5–6 1958–60); współredaktor Podręcznego słownika polsko-białoruskiego (1962) i Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny (t. 1 1980).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia