Oblężenie Jargeau przez wojsko pod dowództwem Joanny d’Arc
 
Oblężenie Jargeau przez wojsko pod dowództwem Joanny d’Arc,
miniatura w Czuwaniu Karola VII — Bibliotheque nationale, Paryż
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia