ONUSAL
 
Encyklopedia PWN
ONUSAL,
misja obserwacyjna ONZ w Salwadorze;
ustanowiona na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa z 30 V 1991, rozpoczęła działalność 26 VII 1991; miała na celu obserwację i wspieranie rozmów pokojowych między rządem salwadorskim a lewicową partyzantką FMLN; rozszerzona II 1992, miała nadzorować realizację porozumień pokojowych oraz stan przestrzegania praw człowieka; IV 1995 zredukowana liczebnie i przekształcona w misję ONZ w Salwadorze (MINUSAL); IV 1996 zakończyła działalność.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia