Nuschke Otto
 
Encyklopedia PWN
Nuschke
[nụszkə]
Otto, ur. 23 II 1883, Frohburg, zm. 27 XII 1957, Nieder Neuendorf (obecnie część m. Henningsdorfbei Berlin),
polityk niem. (NRD),
z zawodu drukarz; 1915–30 redaktor nacz. „Berliner Volkszeitung”; współzałożyciel (1918) Niem. Partii Demokr. (Deutsche Demokratische Partei, DDP) oraz jej wiceprzewodniczący; 1921–33 deputowany do pruskiego Landtagu; założyciel (1919) i przewodniczący Niem. Demokratycznego Tow. Prasowego; 1931–33 przewodniczący DDP i redaktor nacz. jej organu; po dojściu A. Hitlera do władzy 1933 otrzymał zakaz wykonywania zawodu; rozpoczął działalność w opozycji antyhitlerowskiej, parokrotnie aresztowany i więziony; współzałożyciel (1945) partii chrześc.-demokr. (Ost-CDU) w sowieckiej strefie okupacyjnej Niemiec; 1946–52 deputowany do parlamentu krajowego Brandenburgii; od 1948 przewodniczący Ost-CDU; od 1949 deputowany do Tymczasowej Izby Lud. NRD (od 1950 Izby Lud.); 1949–57 wicepremier NRD i kier. urzędu ds. kościelnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia