„Nurt”
 
Encyklopedia PWN
„Nurt”,
miesięcznik społ.-kulturalny,
wyd. w Poznaniu 1965–89; pełnił funkcję magazynu kult. wielkopol. środowisk twórczych, zajmował się problematyką sztuki współcz., metodologią humanistyki, socjologią, publikował eseistykę poświęconą terii literatury, badaniom nad teatrem, filozofią sztuki, utwory poet. i prozatorskie, publicystykę dotyczącą współcz. zagadnień polit., w ramach Małej Wszechnicy „Nurtu” prezentował zagadnienia historii literatury i krytyki lit. oraz sylwetki współcz. twórców; redaktorzy nacz.: K. Kostyrko (1965–75), K. Młynarz (1975–89).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia