Numer Identyfikacji Podatkowej
 
Encyklopedia PWN
Numer Identyfikacji Podatkowej, NIP,
indywidualny numer nadawany obywatelom Polski na podstawie ustawy z 13 X 1995 O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podatków i składek ubezpieczeniowych;
uzyskuje się go w wyniku dokonania jednorazowego zgłoszenia identyfikacyjnego w urzędzie skarbowym; ustawa nakłada obowiązek podawania NIP we wszystkich dokumentach podatkowych oraz na żądanie organów administracji rządowej i samorządowej, organów kontroli skarbowej, przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli i banków.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia