Nuerowie
 
Encyklopedia PWN
Nuerowie,
lud afryk. zamieszkujący tereny Sudanu Południowego oraz w niewielkiej liczbie zachodnie tereny Etiopii;
ok. 1,7 mln (lata 90. XX w.); należą do Nilotów; język nuer; zachowali tradycyjne wierzenia oparte na rozbudowanym panteonie bóstw; są spokrewnieni i obecnie mocno przemieszani z Dinkami; podstawowym zajęciem była i jest hodowla bydła, przy czym bydło ma gł. znaczenie prestiżowe i odgrywa rolę w obrzędach; stopniowe zmniejszanie się stad spowodowało częściowe zajęcie się przez Nuerów również uprawą roli; w strukturze społ. dominuje rodzina patriarchalna często poligyniczna (wielożeństwo); segmentarny podział terytorialny oraz podział na grupy wiekowe; 1881–85 Nuerowie brali udział w powstaniu przeciwko Brytyjczykom, na którego czele stał Mahdi z Sudanu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia