Nueces
 
Encyklopedia PWN
Nueces
[nju:ẹısəs],
Nueces Plains,
równinny obszar w USA, w stanie Teksas, najdalej na południe wysunięta część Niz. Zatokowej, między Wyż. Edwardsa na północy, Rio Grande na południu i zachodzie oraz wybrzeżem Zat. Meksykańskiej na wschodzie;
utworzony z kenozoicznych utworów naniesionych przez rzeki spływające z Wielkich Równin oraz osadzanych wzdłuż wybrzeża w wyniku działalności fal mor.; północno-zachodnią granicę stanowi krawędź denudacyjna kredowej płyty Wyż. Edwardsa; ku wschodowi obniża się tworząc niskie, częściowo bagienne, nieregularne wybrzeże z licznymi zatopionymi ujściami rzek i rozległymi przybrzeżnymi lagunami (Laguna Madre, zat. Corpus Christi), osłoniętymi od strony Zat. Meksykańskiej równą linią piaszczystych ławic (wyspy Padre i Mustang); ponad połowę obszaru pokrywa naturalna roślinność trawiasta stanowiąca podstawę rozwoju hodowli bydła; jeden z najważniejszych obszarów uprawy sorgo, z którego wytwarza się skrobię, a także lnu, uprawianego do produkcji oleju i delikatnych gat. papieru; len wysiewany jest w zimie na polach zajętych latem przez sorgo lub bawełnę; eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego skoncentrowana wokół gł. m. Corpus Christi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia