Nowosybirsk
 
Encyklopedia PWN
Nowosybirsk, Nowosibịrsk, 1903–25 Nowonikołajewsk,
m. w Federacji Ros., na południu Syberii Zachodniej; stolica obwodu nowosybirskiego;
leży po obu stronach rz. Ob, na jej przecięciu z Koleją Transsyberyjską. Powstał 1893 jako Nowa Wieś, w związku z budową kol. magistrali transsyberyjskiej i mostu na Obie; później osada Aleksandrowska; od 1903 stacja kol., ośr. kupiecki; 1918–20 pod rządami socjalistów-rewolucjonistów i Białej Gwardii; w ZSRR rejon łagrów; od 1930 stol. Kraju Zachodniosyberyjskiego, a od 1937 obwodu; 1941–45 ważny ośrodek ewakuacji przemysłu i zaplecza frontu. Największe miasto Syberii; wielki ośr. przem., nauk. i kult.; Syberyjska Giełda Papierów Wartościowych; rozwinięty przemysł maszyn. (maszyny roln., obrabiarki), elektroniczny, chem., materiałów budowlanych, skórz.-obuwniczy, spoż.; hutnictwo żelaza i cyny; elektrownia wodna o mocy 400 MW; metro od 1985; ważny węzeł komunik., port lotn.; liczne szkoły wyższe (m.in. uniw., zał. 1959), Syberyjski Oddział Ros. Akad. Nauk; życie nauk. koncentruje się w dzielnicy Akademgorodok zbud. nad Nowosybirskim Zbiornikiem Wodnym; teatry, muzea, galeria malarstwa; sobór i budowle użyteczności publicznej z pocz. XX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia