„Nowe Widnokręgi”
 
Encyklopedia PWN
„Nowe Widnokręgi”,
czasopismo komunist., wyd. 1941–46 kolejno we Lwowie, Kujbyszewie i Moskwie;
czasopismo, wydawane 1941–46, początkowo we Lwowie pod okupacją radziecką, następnie w Moskwie, Kujbyszewie i znów w Moskwie. W okresie lwowskim miesięcznik o charakterze literacko-społecznym, organ Związku Pisarzy Radzieckich ZSRR; od V 1942 dwutygodnik polityczno-społeczny z obszernym działem literackim, przeznaczony dla Polaków znajdujących się w ZSRR; redaktor nacz. W. Wasilewska, zastępca — A. Lampe. W „N.W.” zamieszczano m.in. utwory J. Broniewskiej, Z. Ginczanki, H. Górskiej, M. Jastruna, S.J. Leca, L. Pasternaka, T. Peipera, J. Przybosia, J. Putramenta, E. Szemplińskiej, A. Ważyka, T. Boya-Żeleńskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia