Novotný Antonín
 
Encyklopedia PWN
Novotný Antonín, ur. 10 XII 1904, Letňany (obecnie część Pragi), zm. 28 I 1975, Praga,
czechosłowacki przywódca komunistyczny;
od 1921 czł. KPCz; 1941–45 więzień Mauthausen; od 1951 czł. Prezydium KC KPCz; po śmierci K. Gottwalda (1953) został I sekr. KC KPCz; od 1957 prezydent Czechosłowacji; do pocz. lat 60. kontynuował represyjną politykę swojego poprzednika; 1968 zmuszony do rezygnacji z przywództwa w partii (styczeń) i prezydentury (marzec); upadek Novotnego umożliwił „praską wiosnę”.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia