Normandia, Górna
 
Encyklopedia PWN
Normandia, Górna, Haute-Normandie,
dawny region administracyjny w północnej Francji, we wschodniej części Normandii;
obejmuje wybrzeże cieśn. La Manche, między zat. Sekwany a ujściem rz. Bresle, i nizinę nad dolną Sekwaną; składa się z dep. Eure i Seine-Maritime; powierzchnia 12,3 tys. km2, 1,8 mln mieszk. (2011); ośrodek administracyjny — Rouen; większe m.: Hawr, Dieppe. Należy do najbogatszych regionów Francji — produkt krajowy brutto na 1 mieszk. nieznacznie niższy od średniej krajowej. Wzdłuż dolnej Sekwany, gł. szlaku transport. między Regionem Paryskim a cieśn. La Manche, jest skupiony różnorodny przemysł, m.in. rafineryjny i petrochemiczny (gł. między Hawrem a Rouen), nawozów sztucznych, samochodowy (Renault), metalurgiczny, stoczn., maszyn., elektroniczny, spoż., papierniczy, cementowy; elektrownia cieplna w Hawrze i elektrownie jądr. w Paluel i Penly nad cieśn. La Manche dostarczają 10% krajowej produkcji energii elektrycznej. Ważny region roln.; grunty orne zajmują 44% pow., łąki i pastwiska — 26%, lasy (dębowo-bukowe) — 18%; w dużych i średnich gospodarstwach rolnych przeważa hodowla bydła (gł. mlecznego) oraz uprawa zbóż (pszenica, jęczmień), buraków cukrowych, lnu; warzywnictwo i sadownictwo, zwłaszcza uprawa jabłoni (wyrób calvadosu). Na wybrzeżu liczne ośr. wypoczynkowe. Gęsta sieć komunik.; gł. szlaki transport.: Sekwana (przewóz materiałów budowlanych, ropy naftowej i produktów naftowych, zboża), magistralna linia kol. i autostrada Paryż–Hawr; obroty portów: Hawru i Rouen (mor.-rzeczny) stanowią ok. 1/3 przeładunków wszystkich portów mor. Francji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia