Niewiarowski Stefan
 
Encyklopedia PWN
Niewiarowski Stefan, data ur. nieznana, zm. 3 I 1665, Warszawa,
żołnierz, jeden z przywódców konfederacji wojska litewski;
od ok. 1620 w wojsku litew., także sekretarz król.; 1645–48 zarządca ekonomii olickiej, poseł na sejmy 1648; od 1652 sędzia dworu król., związany z Radziwiłłami, 1655 przeszedł wraz z J. Radziwiłłem na stronę elektora brandenburskiego; od 1656 służył w wojsku wiernym królowi, walczył pod Prostkami 1656, w Inflantach 1657; 1658–62 przebywał w niewoli ros.; 1662 marszałek koła rycerskiego skonfederowanego wojska litew. (tzw. Związku Braterskiego); współodpowiedzialny za zabójstwo hetmana W. Gosiewskiego, aresztowany przez wojska wierne królowi, skazany przez sąd sejmowy i stracony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia