Niemczynow Wasilij S.
 
Encyklopedia PWN
Niemczynow, Niemczinow, Wasilij S., ur. 14 I 1894, Grabowo k. Penzy, zm. 5 XI 1964, Moskwa,
rosyjski ekonomista i statystyk;
od 1940 członek KPZR; od 1946 członek Akademii Nauk ZSRR (1953–62 członek Prezydium); początkowo zajmował się problematyką rolnictwa, od 1947 kierował katedrą ekonomii politycznej w Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR; od 1961 członek honorowy Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Statystycznego; zajmował się metodami programowania liniowego i modelowaniem matematycznym; badał ekonomiczno-społeczną strukturę społeczeństwa, wydajność pracy, opracowywał metody pomiaru i analizy masowych zjawisk gospodarczych; twórca pojęcia „planometria”; główne prace: Zastosowanie matematyki w badaniach ekonomicznych (redaktor i współautor, część 1–2 1959–61, wydanie polskie 1961–63), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne (1962, wydanie polskie 1964); Izbrannyje proizwiedienija (t. 1–6 1967–69).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia