Niemcy
 
Niemcy
9 r. n.e.
zwycięstwo w Lesie Teutoburskim
VII–IX w.
chrystianizacja
843
traktat w Verdun
962–1806
I Rzesza Niemiecka
1250–73
wielkie bezkrólewie
31 X 1517
wystąpienie Marcina Lutra
25 IX 1555
augsburski pokój religijny
1618–48
wojna trzydziestoletnia
1806
utworzenie Związku Reńskiego
1815–66
Związek Niemiecki
1866
wojna austriacko-pruska
1871–1918
II Rzesza Niemiecka
1871–78
prowadzenie przez kanclerza Otto von Bismarcka polityki Kulturkampfu
1914–18
I wojna światowa
1919–33
Republika Weimarska
1933–45
III Rzesza Niemiecka (Adolf Hitler)
1939–45
II wojna światowa
7 IX 1949
utworzenie Republiki Federalnej Niemiec
7 X 1949
utworzenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej
3 X 1990
zjednoczenie Niemiec
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia