Ngandong
 
Encyklopedia PWN
Ngandong,
stanowisko antropologiczne w Indonezji, w środkowej części Jawy, w dolinie rz. Solo, na północny wschód od Surakarty.
1931–33 odkryto szczątki 12 osobników (fragmenty czaszek, 2 kości piszczelowe); czaszki były masywnej budowy, długie, miały stosunkowo niskie czoło, wyraźny wał nadoczodołowy i silnie rozwinięty wał potyliczny; były większe i masywniejsze od czaszek Pithecanthropus erectus; początkowo datowano je na okres sprzed od 1 mln do 200 tys. lat; ostatnie badania wskazują, że mogą być młodsze niż 100 tys. lat; aktualnie przyjmuje się, że reprezentują późny typ Homo erectus lub wczesne formy archaicznego Homo sapiens.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia