Neher Erwin
 
Encyklopedia PWN
Neher
[nẹjər]
Erwin, ur. 20 III 1944, Landsberg,
fizyk niemiecki;
od 1972 w Inst. Chemii Biofiz. Maxa-Plancka w Getyndze, od 1983 dyr. zakładu biofizyki komórkowej tamże; czł. Nar. Akad. Nauk w Waszyngtonie; 1976 oprac. (wraz z B. Sakmannem) metodę bezpośredniej rejestracji i pomiaru bardzo małych prądów płynących przez pojedyncze kanały jon. błony komórkowej; 1991 otrzymał Nagrodę Nobla (wspólnie z Sakmannem) za badania dotyczące mechanizmów funkcjonowania kanałów jon. w błonach komórkowych, tłumaczących procesy komunikacji międzykomórkowej; badania te wytyczyły nowe kierunki rozwoju biologii molekularnej, znalazły także praktyczne zastosowanie w medycynie (m.in. w produkcji leków nasercowych i przeciw nadciśnieniu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia