Nehemiasz
 
Encyklopedia PWN
Nehemiasz, żył w V w. p.n.e.,
żydowski podczaszy na dworze króla perskiego Artakserksesa I Makrocheira;
z pełnomocnictwami Artakserksesa I udał się do Jerozolimy jako namiestnik prow. Judy (445 p.n.e.), odbudował mury Jerozolimy i podjął próbę ustabilizowania życia politycznego i społecznego gminy żydowskiej; po 12 latach wrócił na dwór perski; następnie ponownie w Jerozolimie jako namiestnik kontynuował reformy administracyjne i polityczne; zapoczątkowane przez Nehemiasza reformy podjął Ezdrasz (wg niektórych uczonych żył on przed Nehemiaszem); opis działalności Nehemiasza zachował się w jego pamiętnikach, które w późniejszej redakcji (ok. 300 p.n.e.) zostały połączone z opisem działalności Ezdrasza, w wyniku czego powstały bibl. Księga EzdraszaKsięga Nehemiasza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia