Nagy Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Nagy Stanisław, ur. 30 IX 1921, Stary Bieruń (obecnie część Bierunia) k. Katowic, zm. 5 VI 2013, Kraków,
kardynał, teolog, ekumenista;
1952–58 rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie; od 1958 wykładowca, od 1979 profesor KUL; od 2003 bp tytularny Holar i kardynał; Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej (1982), U progu trzeciego tysiąclecia (1996).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia