Nagrody SDP
 
Encyklopedia PWN
Nagrody SDP,
wzorowane na amerykańskiej nagrodzie Pulitzera, przyznawane, od 1992, za konkretną publikację w: polskiej, prasie, radiu, telewizji, Internecie;
prace zgłaszane do konkursu oceniane według trzech kryteriów: rzetelności, wartości informacyjnej, walorów formalnych, nagrody przyznawane są w kategoriach: Nagroda główna — Wolności Słowa za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszenie praw obywatelskich i praw człowieka; Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje dotyczące problematyki międzynarodowej; Nagroda Watergate za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego; Nagroda im. J. Kalabińskiego za pierwszeństwo w podaniu informacji; Nagroda im. M. Cara za informacyjne publikacje internetowe; Nagroda im. W. Grabskiego za publikacje o tematyce ekonomiczne; Nagrod a im. S.Myczkowskiego za publikacje z dziedziny ochrony środowiska; laureaci Nagrody SDP to m.in.: J.H. Bader, P. Najsztub, W. Jagielski, B. Czajkowska, I. Piłatowska, W. Kalicki, A. Wajrak, B. Węglarczyk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia