Myszkowski Piotr
 
Encyklopedia PWN
Myszkowski Piotr, ur. ok. 1510, zm. 5 IV 1591, Kraków,
podkanclerzy koronny, biskup krakowski od 1577.
Wikariusz generalny diecezji krak. od 1545, sekretarz król. od 1550, sekretarz w. kor. od 1559, podkanclerzy kor. 1562–69, biskup płoc. od 1570; 1573–75 zwolennik elekcji arcyksięcia Ernesta, poźniej ces. Maksymiliana II (Habsburgów); tolerancyjny wobec różnowierców, uczestniczył w przygotowaniu aktu konfederacji warszawskiej 1573, jednak poźniej występował przeciwko zaprzysiężeniu go przez kolejnych królów elektów; przyjaciel i protektor pisarzy i uczonych (m.in. J. Górskiego, K. Janickiego, a zwłaszcza J. Kochanowskiego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia