Mydlarski Jan
 
Encyklopedia PWN
1921 kier. samodzielnego referatu antropologicznego przy Minist. Spraw Wojsk., gdzie do 1939 zorganizował akcję antropologicznych zdjęć poborowych; od 1927 wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego; 1931–39 kier. Zakładu Antropologii Centralnego Inst. Wychowania Fiz. w Warszawie; po II wojnie świat. profesor UMCS w Lublinie, 1949–56 — Uniw. Wrocł. (1951–53 jego rektor); od 1953 kier. Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu; od 1927 czł. Międzynar. Inst. Antropolog. w Paryżu; od 1952 — PAN; zajmował się m.in. antropologią rozwojową i sport., ergonomią, genetyką grup krwi u człowieka oraz zagadnieniami ewolucjonizmu; publikacje popularnonauk. (Drogi i bezdroża rozwoju człowieka 1951).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia