Mun Thomas
 
Encyklopedia PWN
Mun
[man]
Thomas, ur. 17 VI 1571, Londyn, zm. ok. 21 VII 1641, tamże(?),
angielski kupiec;
przedstawiciel angielskiego merkantylizmu; jego rozprawa, pokazująca, że źródłem bogactwa Anglii jest handel zagraniczny (England’s Treasure by Foreign Trade, napisana prawdopodobnie 1628–1630, wydana 1664), jest uznawana za najlepszą syntezę merkantylizmu; wyłożył w niej koncepcję aktywnego bilansu handlowego, zalecał eksport towarów przetworzonych i import towarów i surowców, pozwalających na reeksport, a także obniżkę ceł wwozowych na surowce i wyroby nieprzetworzone oraz wywozowych na artykuły przetworzone. Istotne miejsce w utrzymywaniu dodatniego bilansu w rozliczeniach z zagranicą Mun przypisywał usługom, takim jak przewozy morskie, ubezpieczenia, przelewy należności itp.; uważał, że kraj bogaci się, jeśli „pieniądz nie jest skarbiony, ale krąży w kanałach handlu”, co oznaczało zerwanie z bulionizmem i promowanie rozwoju gospodarczego przez ekspansję gospodarczą; członek Kompanii Wschodnioindyjskiej — ataki na swoją firmę odpierał w rozprawie o handlu między Anglią a Indiami (A Discours of Trade from England into the East Indies 1621), dowodząc, że Indie dostarczają Anglii surowców i towarów reeksportowych, uniezależniając ją od importu drogich luksusowych przedmiotów z krajów Orientu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia