Movement, The
 
Encyklopedia PWN
Movement, The
[đə mụ:wmənt],
ang. grupa poet. powstała w latach 50. XX w. jako przeciwwaga nurtu neoromant. reprezentowanego przez naśladowców D.M. Thomasa;
przeciwstawiała się skostniałej stylistyce romant.-wojennego epigonizmu, zalecała dystans wobec wielkich tematów, dyscyplinę formalną i intelektualną; przedstawiciele: K. Amis, D. Davie, D.J. Enright, Th. Gunn, J. Holloway, E. Jennings, Ph. Larkin, J. Wain; reprezentatywna antologia R. Conquesta New Lines Anthology (1956); grupa szybko się rozpadła, ale twórczość jej członków nadal ma duże znaczenie dla rozwoju współcz. poezji ang.; przekłady pol. w antologii P. Sommera Nowa poezja brytyjska (1983).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia