Moszyński August Fryderyk
 
Encyklopedia PWN
1769–72 dyr. budowli król. w Warszawie; 1765–67 i 1781–83 pełnił nadzór nad sprawami teatr.; od 1772 kier. król. zbiorów sztuki; projektował kościół Dominikanów w Tarnopolu (1773–78), kościół w Mikulińcach (1761–79); współpracował przy przebudowie Zamku Ujazdowskiego (1764–72) w Warszawie, na którego osi rozwinął kompozycję urb.-ogrodową, zw. założeniem Stanisławowskim (1768–73); w twórczości przeszedł ewolucję od form schyłkowego baroku do klasycyzmu; Rozprawa o ogrodnictwie angielskim (1774), Dziennik podróży do Francji i Włoch 1784–86 (1970).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Tarnopol, kościół Dominikanów fot. S. Tarasow/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia