«Monumenta Poloniae Historica»
 
Encyklopedia PWN
«Monumenta Poloniae Historica» (MPH), «Pomniki dziejów Polski»,
wydawnictwo źródeł średniow. dotyczących Polski; zapoczątkowane 1854 przez A. Bielowskiego
(t. 1–3 1864–76); 1876 patronat nad wydawnictwem przyjęła AU (4 tomy 1878, 1884, 1888, 1893, gł. oprac. przez W. Kętrzyńskiego); 1960–61 opublikowano ich przedruk anastatyczny; od 1946 nowe kryt. oprac. edytorskie pol. źródeł średniow. ukazuje się w zeszytach jako MPH — Series Nova, opublikowano m.in. żywoty św. Wojciecha, św. Ottona z Bambergu, kronikę wielkopol., katalog biskupów krakowskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia